"Приказка за София" - Международен младежки конкурс

Детско списание „Щъркел“

 

обявява

 

МЕЖДУНАРОДЕН  МЛАДЕЖКИ  КОНКУРС

 

за разказ, стихотворение, очерк, есе, рисунка, фотография, мултимедия на тема:

„Приказка за София“

Първо издание

 

                                                                                                        РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 26-годишна възраст, от всички страни по света. Творбите могат да бъдат изпратени на матерния език на автора, но задължително с превод на български език.

Очакваме вдъхновени творби, свързани с историята на София, личности, които са оставили светла диря в столичното и българското културно пространство, позабравени емблематични кътчета на българската столица, съвременен облик и път за развитие.

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

·         Първа група: от 5 до 9 години

·         Втора група: от 10 до 14 години

·         Трета група: от 15 до 18 години

·         Четвърта група: от 19 до 26 години

Материалите да се изпращат в електронен вид; фотографиите, рисунките – като снимки с отлично качество и висока резолюция, на адрес: newspaperstorks@gmail.com.  

Снимки с лошо качество няма да бъдат публикувани.

Участниците не заплащат такса за участие в конкурса.

Изпратените творби ще бъдат публикувани в списание „Щъркел“ и ще бъдат представени авторите. Най-добрите ще бъдат наградени.

Ще бъдат толерирани групови участия и колективни творби.

Краен срок: 10 януари 2023 г.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на 20 януари 2023 г. с презентация за наградените в сп. „Щъркел“.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

·         Апликационна форма (word);

·         Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;

·         Творбата на участника (в word или jpg.);  

·         5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.) Снимките трябва да са качествени и с висока резолюция.

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева,

E-mail: newspaperstorks@gmail.com

Тел.: 0877 85 77 33

Успех!