Резултати от конкурса "Роди се дете, Син ни се даде" 2022

Тази година в Международния конкурс "Роди се дете, Син ни се даде" 2022 участваха 280 деца на възраст от 3 до 18 г., от 9 държави - България, Украйна, Сърбия, Полша, Испания, Италия, Република Северна Македония и Черна гора. Всички вие сте имали възможност да видите творбите на децата, които и в това издание будят възхищение и радват сетивата ни с жизнеността и фантазията си. 
Благодарим на всички за усилията и креативността! Благодарим на школите по изобразително изкуство, на детски градини и училища, които и тази година ни изпратиха великолепни детски творби! Благодарим на тези, които участват за първи път! Надяваме се всяка година да участвате в нашия конкурс и отново да осмислите какво е Рождество Христово за цялото човечество! Истината е, че наградените творби отговарят на темата на конкурса. Имаше и други великолепни творби, които не бяха наградени поради това, че разсъжденията и образите бяха встрани от разглежданата тема.
На първо място прави впечатление, че празникът Коледа и Рождество Христово не се отделят един от друг. Дядо Коледа, подаръците под елхата, ваканцията... - всичко това е чудесно. Но защо е толкова важно за човечеството Рождество Христово? Какво се промени след Неговия кратък живот на земята? Разсъжденията върху тази тема като че ли не ги откриваме в есетата, в стиховете, в разказите, дори много често и в рисунките. 
Честито на победителите!
Пожелаваме благодатни и топли празници и много успехи през новата година!

Презентацията с наградените творби можете да изтеглите от този линк:

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2022/12/2022-Роди-се-дете-резултати.pdf